Logo GOK w Kętrzynie
Powróć do: strona główna

Gminny Ośrodek Kultury

Czas na kulturę!

     Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie. Znajdziecie tu informacje dotyczące naszej oferty, projektów jednorazowych oraz imprez cyklicznych. Przeczytacie, co działo się, dzieje lub będzie działo w gminie. Poznacie naszych Przyjaciół, Sponsorów, Partnerów… i nas samych.

GOK zmienia się i poszukuje nowe możliwości. Chcemy Was inspirować i wyciągać z fotela. Czekamy także na Wasze pomysły. 

GOK to wydarzenia artystyczne i społeczne, edukacja, spotkania i konkursy.

     Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie jest samorządową instytucją kultury utworzoną Uchwała Rady Gminy Kętrzyn Nr XVII/99/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r. Jego statutowym celem jest organizowanie oraz prowadzenie nie nastawionej na zysk działalności kulturalnej w imieniu Gminy Kętrzyn.

GOK nie posiada swojej głównej siedziby do organizowania zajęć i wydarzeń, jak typowy dom kultury, ale działa na terenie gminy Kętrzyn, organizując zajęcia w świetlicach i imprezy plenerowe. GOK nadzoruje i administruje następujące świetlice na terenie Gminy Kętrzyn:

 1. Świetlica w Czernikach
 2. Świetlica w Jeżewie
 3. Świetlica w Linkowie
 4. Świetlica w Mażanach
 5. Świetlica w Muławkach
 6. Świetlica w Nakomiadach
 7. Świetlica w Nowej Wsi
 8. Świetlica w Pożarkach
 9. Świetlica w Łazdojach
 10. Świetlica w Smokowie
 11. Świetlica w Wopławkach
 12. Świetlica w Pręgowie,
 13. Świetlica w Koczarkach
 14. Świetlica w Salpiku
 15. Świetlica w Gałwunach
 16. Świetlica w Nowej Różance
 17. Świetlica w Sławkowie
 18. Świetlica w Martianach
Dwie świetlice, które są we władaniu Gminy Kętrzyn:
 1. Świetlica wiejska w Biedaszkach Małych
 2. "Harcówka" w Karolewie
    
     Podstawowe źródło środków na finansowanie działalności - bieżące utrzymanie świetlic gminnych, stanowi dotacja, ustalana corocznie w budżecie gminy. GOK współpracuje z organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami, kołami gospodyń wiejskich, instytucjami, firmami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Kętrzyn.