Logo GOK w Kętrzynie
Powróć do: strona główna

Koła Gospodyń Wiejskich

    
      W Gminie Kętrzyn działa 11 Kół Gospodyń Wiejskich. Należą do nich nie tylko kobiety, ale i mężczyźni jaki i dzieci. Ich członkowie w gminie Kętrzyn prężnie włączają się w działalność kulturalną gminy, powiatu i województwa poprzez uczestnictwo w organizowanych konkursach i imprezach. W środowisku lokalnym KGW są inicjatorami różnorodnych działań na rzecz mieszkańców. Współpracują z Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kętrzynie, sołectwem i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

KGW stają się nieodłącznym elementem wszelkich wydarzeń kulturalnych na terenie gminy, ich działania sprzyjają integracji wsi i rozwojowi działalności kulturalnej oraz podtrzymują tradycje wiejskie.

Lista Kół Gospodyń Wiejskich:

 • Koło Gospodyń Wiejskich „Ale Babki” w Nakomiadach, przewodnicząca Danuta Banach
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Linkowie przewodnicząca Karolina Zajk 
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Wopławianki” w Wopławkach,  przewodnicząca Elwira Duliszewska
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Łazdojach, przewodnicząca Beata Górska
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Pręgowie, przewodnicząca Elżbieta Czyżewska
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Wilkusie” w Wilkowie, przewodnicząca Katarzyna Grabowska
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Karolinki” w Karolewie, przewodnicząca Monika Ławrynowicz
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Martianki” w Martianach, przewodnicząca Marlena Adamowicz
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Słowiki” w Smokowie, przewodnicząca Justyna Sztejter
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Kętrzyńskie,j przewodniczący Sławomir Biały
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Windykajmach, przewodnicząca Joanna Tańcowna